Reklamacje & zwroty

REKLAMACJE - PODSTAWA

Na mocy ustawy kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

 

REKLAMACJE – ZGŁOSZENIE

Prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego, który znajdą Państwo na naszej stronie i przesłanie go w formie elektronicznej lub wydrukowanie i skorzystanie z maila o adresie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W miarę możliwości prosimy o dołączenie dowodu zakupu oraz zdjęć obrazujących uszkodzenie.

Skontaktujemy się potwierdzając przyjęcie zgłoszenia i poinformujemy o dalszych koniecznych krokach.

 

Uszkodzony towar należy przesłać na adres:

CORVET s.c.

Glina, ul. Lubelska 2

05-430 Celestynów

 

Najdalej w ciągu 14 dni poinformujemy o sposobie rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (22 6517687)

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – PODSTAWA

Na mocy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób.

Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną za pomocą formularza, który znajdą Państwo na naszej stronie.

Zobowiązujemy się niezwłocznie przesłać Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.

 

ZWROT TOWARU

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Konsument może skorzystać z najbardziej dogodnego dla siebie sposobu zwrotu produktu, może to uczynić również osobiście.

 

ZWROT KOSZTÓW

Zobowiązujemy się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w naszym sklepie Internetowym).

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku gdy sami nie zlecimy odbioru przesyłki zwrotnej, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Pliki do pobrania:

corvet_logo_footer.png
pl en